Dalerpeel – Leuke dingen zien en doen in…

Bezoek en beleef Dalerpeel. Wat is hier allemaal leuk? En wat kun je net zo goed overslaan?

Locatie

Dalerpeel ligt ten westen van Coevorden, onder de A37.

Tips en aanbevelingen

De natuur in de directe omgeving van Dalerpeel is helemaal niet onaardig, juist omdat niet al het hoogveen hier is omgezet in landbouwgrond. In het nabije Erica is een museum dat op al het werk dat hier is verricht aansluit.

Kritische noot

Dalerspeel is een veen-arbeidersdorp, ontstaan bij de ontginning van het veengebied alhier. Het is dus niet eeuwenoud en daarnaast ook niet bijster groot gegroeid.

Wat is er te doen/bekijken in Dalerpeel?

Hervormde kerk

Dalerpeel is geen oud dorp en de kerk is al helemaal niet zo oud; hij is gebouwd in 1965. Toch is het geen onaardig exemplaar, de traditionele vorm werd helemaal losgelaten en een voor die tijd modern exemplaar is verrezen. Overigens stond hier vanaf 1920 al een kapel. De kerk is nog steeds voor diensten in gebruik. Meer info: http://www.kerkdalerpeel.nl/

Dalerpeel (natuurgebied)

Het natuurgebied Dalerpeel geeft een goede indruk van de ontwikkelingen in de afgelopen dikke honderd jaar. Een deel van het gebied is niet verveend, een ander deel wel. Hoewel een deel van het hoogveen vanwege de lage waterstand is aangetast is er nog voldoende over en dat trekt dieren en planten die je elders niet ziet. Tussen de veenmossen groeit onder­ meer Dop­hei, Veenpluis, Blauwe zegge en de vleesetende plantjes Kleine zonnedauw en Ronde zonnedauw. Totaal is het gebied 209 ha groot. Meer info: https://www.drentslandschap.nl/natuurgebied/dalerpeel

Het Dalerpeler Bos / Dalerpeelse Veld

Het Dalerpeler Bos ligt ten noordoosten van Dalerpeel en is een relatief bescheiden stuk dicht bos aan de Berkmeerweg/Veenschapsweg. Ten zuiden liggen bossstroken die doorlopen tot aan het dorp Dalerpeel. Vlakbij het dorp ligt in het bos de ijsbaan en de Algemene begraafplaats.

Natuurreservaat de Witten

De Witten is een veenrestant dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Het is gelegen ten noordoosten van Dalerpeel, aan de Wittenweg langs het kanaal Coevorden-Zwinderen.

Wandelroute natuurgebied Dalerpeel

Door het natuurgebied Dalerpeel is een wandelroute van 5 km uitgezet. Deels loopt het over paden die behoorlijk modderig kunnen zijn dus goed schoeisel wordt aanbevolen. De wandeling geeft een mooie indruk van de verschillende onderdelen van dit natuurgebied. Meer info: https://eindjeomindrenthe.nl/assets/dalerpeel.pdf

In de buurt van Dalerpeel

Andere plaatsen op de Hondsrug met nog meer leuke dingen om te doen en bekijken: Klik hier

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Laatste update: 3 mei 2021