Plaatsen in Flevoland

De Flevopolders staan (nog) niet bekend om de grote hoeveelheid superleuke of interessante dingen die er te doen of te zien zijn. Toch, langzamerhand, de polders bestaan immers inmiddels alweer tientallen jaren, komt daar zeker verbetering in. Dus ook op IsDitLeuk.nl wordt Flevoland onder de loep genomen en dat valt lang niet tegen.

Noordoostpolder

De Noordoostpolder is de oudste van de drie polders die samen Flevoland vormen. In 1942 is het drooggevallen en al vrij snel na de oorlog werden tien dorpen gebouwd. Boeren en landarbeiders stroomden het gebied binnen en centraal in de Noordoostpolder verrees de stad Emmeloord. De dorpen liggen in een ring om Emmeloord heen zodat de bewoners van de dorpen binnen redelijke afstand een stad zouden kunnen bereiken. De snelle opkomst van de auto en mechanisatie in de landbouw betekende dat de meeste van de gebouwde dorpen niet tot grote bloei zijn gekomen.

Bijzonder aan de Noordoostpolder is dat het twee oude eilanden omvat: Schokland en Urk. Dat zijn ook precies de onderdelen met de meest interessante bezienswaardigheden.

Overigens zijn ook de oude Zuiderzeeplaatsen die tegen de Noordoostpolder aanliggen de moeite waard: Lemmer, Kuinre, Blokzijl, Vollenhove, Genemuiden en iets verderop Kampen.

Oostelijk Flevoland

Na de Noordoostpolder werd gestart met het volgende grote project in het IJsselmeer; de drooglegging van het meest zuidelijke deel van het IJsselmeer. Dat werk werd gesplitst in twee onderdelen; Oostelijk en later Zuidelijk Flevoland. De ervaringen van de aanleg van de Noordoostpolder weden overigens meegenomen zodat Flevoland niet tegen het oude land aanligt maar er randmeren zijn ontstaan. Daardoor bleef het waterpeil op het oude land gehandhaafd op het oude peil. Bovendien werden sloten en vaarten al gebaggerd voordat het land droogviel. Dat scheelde veel zeer moeizaam graafwerk in de zware klei.

In 1957 kon iedereen hier met droge voeten doorheen lopen en in de jaren daarna zijn langzamerhand Lelystad en de andere plaatsen ontstaan. Lelystad heeft er in de eerste decennia van zijn bestaan veel last van gehad dat het letterlijk in de middle of knowhere lag. Er was nog geen snelweg, geen spoorlijn en lange tijd was het alleen mogelijk via de dijk vanuit het westen in Lelystad te komen. Dat betekende dat maar heel weinig mensen de neiging hadden de drukke Randstad te ontvluchten en in Lelystad te gaan wonen. Na de aanleg van de Zuidelijke Flevopolder met snelweg A6 en een spoorlijn is Lelystad alsnog enigszins uit de verf aan het komen, hoewel nu weer grote concurrentie van het dichter bij de Randstad gelegen Almere is ontstaan.

Zuidelijk Flevoland

De polder die het laatst is drooggevallen is Zuidelijk Flevoland, in 1968. Het is verbonden met Oostelijk Flevoland maar de Knardijk vormt de scheidslijn en bijvoorbeeld het waterpeil is niet gelijk. Vergeleken met de Noordoostpolder is de inrichting, met slechts één stad en één dorp, geheel anders. Hieraan is mooi te zien wat voor gevolgen de toename in mobiliteit heeft gehad. Overigens ligt de Flevopolder ongeveer 5 meter beneden NAP en is daarmee zeker niet het laagste punt van Nederland. Maar bij een dijkdoorbraak is het toch wel zaak snel op een dak van een huis of gebouw te klimmen, dat dan toch wel.

Markerwaard/Markermeer/Marker Wadden

Waar ooit de Markerwaard als laatste polder had moeten komen is nu, na het definitief afblazen van die plannen, het Markermeer ontstaan. Het is weliswaar een enorme watermassa, maar onder andere door de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen, die ooit bedoeld was als eerste onderdeel van de Markerwaard, is de waterkwaliteit niet je van het.

Daarom worden driftige pogingen ondernomen de waterkwaliteit van het Markermeer te verhogen door aanleg van een aantal kunstmatige eilanden; de Marker Wadden. Het is bedoeld als nieuw natuurgebied maar op een gedeelte zijn ook mensen welkom. Vanaf Lelystad is het mogelijk er met een veerboot te komen en heb je toevallig zelf een boot, dan kun je bij een bepaald gedeelte ook aanleggen.

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Datum laatste update: 14 december 2021