Nagele – Leuke dingen doen in…

Bezoek en beleef Nagele. Wat is hier allemaal leuk? En wat kun je net zo goed overslaan?

Locatie/bereikbaarheid

Met het OV is Nagele te bereiken met de bus vanuit Dronten, Emmeloord en Urk. Met de auto is het vanaf de A6 via de N352 niet ver.

Tips en aanbevelingen

Het dorp Nagele is niet bijzonder groot en nodigt uit om gewoon wat rond te dwalen en het totaalconcept in je op te nemen. Daarvoor is het niet nodig het hele dorp te bekijken. Als je een of twee van de oorspronkelijke woonhoven met groepen huizen hebt bekeken, zoals Karwijhof, Tarwehof, Gerstehof, Klaver- of Koolzaadhof, dan snap je het concept wel. Karwijhof is overigens van alle hoven nog het meest “gaaf”.

De grote open middenruimte van het dorp ervaar je vanzelf ook. Vervolgens is in het museum te zien hoe het ontwerp van het dorp in verschillende fases tot stand is gekomen.

Kritische noot

Nagele is voor sommigen een mooi voorbeeld van een omgeving waar architecten hun ei volledig kwijt konden, maar helaas de bewoners er als lastig element toch ook nog ergens in moesten worden gepast. Tot op de dag van vandaag staan voor nieuwbouw en verbouw hier strenge regels. Niet de verlangens van de bewoners staan voorop, maar het handhaven van de oorspronkelijke architectonische uitgangspunten. Aan de ene kant voorkomt het verrommeling, aan de andere kant komt de menselijke maat wel wat in de verdrukking.

Wat is er te doen in Nagele?

Vormgeving dorp

Dit dorp is het laatst is gebouwd in de Noordoostpolder en veel mensen kennen het ook vanwege de zeer eigenzinnige vormgeving, gebaseerd op het nieuwe bouwen. Architecten van De Acht en Opbouw hebben hun stempel niet alleen gezet op de vormgeving van alle huizen, scholen, kerken en winkels, maar ook de inrichting van het dorp werd onderworpen aan strenge richtlijnen. Zo zijn een aantal hoven ontstaan met groepjes huizen waar in het midden een grote open ruimte werd bedacht om de kerken en scholen op te bouwen. De winkels werden ook gegroepeerd bij de invalsweg.

Het hele dorp werd omzoomd door stroken bos en bij een uitbreiding van het dorp laat in de 20e eeuw is een van deze stroken ook verplaatst om dit concept niet te doorbreken. Inmiddels is van het winkelbestand bar weinig over en de katholieke kerk huisvest tegenwoordig een museum. Toch is de oorspronkelijke moderne vormgeving tot op de dag van vandaag, ook in de nieuwbouw, vrijwel volledig gehandhaafd.

Museum Nagele

Het Museum Nagele is sinds 1998 gevestigd in de oude katholieke kerk. Er is hier een film te zien over de Noordoostpolder en een permanente expositie over het ontwerpproces dat duurde van 1947-1954 en uiteindelijk heeft geresulteerd in Nagele. Daarnaast is een wisselde expositie te zien en het oude orgel staat ook nog, enigszins detonerend, in deze grote open ruimte. Meer…

Begraafplaats Nagele

De begraafplaats is, vanzelfsprekend, ook ontworpen. Mien Ruys tekende ervoor. Je moet er vanuit Nagele even de N716 voor oversteken maar het is de moeite waard.

Net buiten Nagele: 11 beaufort

De meningen over windmolenparken zijn verdeeld, maar ze zijn in Flevoland en voor de kust van de Noordoostpolder prominent aanwezig. In dit bezoekerscentrum is informatie te krijgen over windenergie. Meer informatie: https://www.11beaufort.nl/

Net buiten Nagele: Ketelzwerfpad

Het Ketelzwerfpad is een pad van 6 km door akkers, over de Ketelmeerdijk richting Schokkerhaven en terug over de Havenweg. Onderweg word je verrast door kunst van plaatselijke kunstenaars. Meer info: https://www.landschapsbeheerflevoland.nl/images/Publicaties/opdekuierlatten/Ketelzwerfpad.pdf

In de buurt van Nagele

Andere plaatsen met nog meer leuke dingen om te doen… Klik hier
Nog meer leuke activiteiten in de Noordoostpolder: Klik hier
Nog meer leuke activiteiten in Flevoland: Klik hier

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2019-1
Laatste update: 8 augustus 2019