Plaatsen in Friesland

Friesland kennen de meeste mensen van Friese koeien en paarden, de Friese meren en Doutzen Kroes. En dat zijn niet bepaald de slechtste onderdelen van Friesland, al is er meer te zien en te doen.

Het Bildt

Het Bildt is een klein gebied boven Leeuwarden. Het wijkt sterk af van de rest van Friesland. Zo wordt er onder andere geen Fries gesproken, maar Bildts en de oorsprong van de bewoners ligt in Holland. Het gebied is ontstaan door de stapsgewijze inpoldering van de Waddenzee.

 • Minnertsga
 • Nij Altoenae
 • Oudebildtzijl
 • Sint Annaparochie
 • Sint Jacobiparochie
 • Vrouwenparochie
 • Westhoek

Zuidwest Friesland

Zuidwest Friesland is een streek die zoals de naam al aangeeft in het zuidwesten van Friesland ligt. Het gebied wordt gevormd door de gemeenten De Friese Meren en Súdwest-Fryslân.

 • Abbegea
 • Allingawier
 • Bakhuizen
 • Balk
 • Blauhuis
 • Cornwerd
 • De Gaastmar
 • De Hommerts
 • Dedgum
 • Dijken
 • Donlaga
 • Drylts
 • Easthim
 • Elahuizen
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Greonterp
 • Harich
 • Heech
 • Hemelum
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Idsegahuizum
 • Idskenhuizen
 • Idzega
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Jutrijp
 • Kolderwolde
 • Koudum
 • Koufurderigge
 • Legemeer
 • Lemmer
 • Longerhouw
 • Makkum
 • Mirns
 • Molkwerum
 • Nijemirdum
 • Nijhuizum
 • Oudega
 • Oudemirdum
 • Parrega
 • Piaam
 • Rijs
 • Ruigahuizen
 • Sanfirden
 • Schraard
 • Sint Nicolaasga
 • Sloten
 • Sondel
 • Smelbruge
 • Stavoren
 • Teroele
 • Tjerkgaast
 • Tjerkwerd
 • Waldsein
 • Warns
 • Westhem
 • Wijckel
 • Wolsum
 • Wons
 • Workum

Friesland – overig

De overige plaatsen die in Friesland zijn te vinden:

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2020-1
Datum laatste update: 28 februari 2020