Renkum – Leuke dingen zien en doen in…

Bezoek en beleef Renkum. Wat is hier allemaal leuk? En wat kun je net zo goed overslaan?

Locatie

Renkum ligt langs de Neder-Rijn tussen Wageningen en Arnhem.

Tips en aanbevelingen

Bij Renkum kun je in de zomerperiode wandelend of per fiets op een pontje de Nederrijn oversteken. Aan de overkant van het water heb je dan meteen aan aan je rechterhand het Gelders Smalspoormuseum.

Kritische noot

Hoewel in 1970 het duizendjarig bestaan werd gevierd is Renkum in al die tijd niet uitgegroeid tot wereldstad, nog steeds heeft het minder dan 10.000 inwoners. Verder staat aan de zijde van de Nederrijn een gigantische papierfabriek, wat het uitzicht hier nu niet bepaald ten goede komt.

Wat is er te doen/bekijken in Renkum?

Centrum

Renkum is in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door de gevechten tijdens operatie Market Garden. Toch zijn er aan de Dorpsstraat en bijvoorbeeld Nieuweweg nog wel oudere woonhuizen en villa’s te vinden van voor 1944. Voor geïnteresseerden staan aan de Hartenseweg een aantal houten woningen die in 1948 zijn gebouwd om de toenmalige woningnood enigszins te verlichten. Winkels zijn geconcentreerd in de Dorpsstraat.

Gereformeerde kerk

Deze gereformeerde kerk aan de Utrechtseweg in Renkum werd op 8 augustus 1928 in gebruik genomen na een bouwtijd van ruim een half jaar. Door oorlogsschade, opgelopen in de Tweede Wereldoorlog, is het gebouw niet meer op alle plaatsen origineel en aan de achterzijde is een en ander bijgebouwd. Bijzonder is dat bij deze kerk opvallend veel misbakselstenen zijn gebruikt; stenen die zijn vervormd doordat ze tijdens het bakken heel dicht bij het vuur lagen. In 1948 bracht de firma de Nooy en Zn. acht glas-in-loodramen aan die door hun glazenier Q. Bakker zijn ontworpen. Zeven taferelen zijn gebaseerd op de scheppingsdagen, de achtste stelt de neerdaling van het Nieuwe Jeruzalem voor.

O.L. Vrouw van Renkum

In een oorkonde van 27 februari 1183 wordt al gesproken over een kapel te Renkum. Omstreeks het midden van de 12e eeuw moet tevens de eerste parochiekerk te Renkum zijn gebouwd. Dat heeft het gehouden tot 1864, wanneer een nieuwe kerk wordt gebouwd die al in 1928 wordt vervangen door het huidige exemplaar. Bijzonder hier is de verering en bedevaartstochten, al vanaf de 14 eeuw, i.v.m. een Mariabeeld dat in een kapel in de kerk is te zien. Het betreft een gepolychromeerd houten beeld (hoogte 63 cm) van Maria, een tronende madonna met kind, van het type ‘sedes sapientiae’ uit de 14e eeuw. Meer info: https://mariavanrenkum.nl/

Renkumse Molen

De molen aan de Molenweg in Renkum werd in 1858 gebouwd als Beltmolen, waarbij de “belt”, de aarden verhoging onder de molen, voorzien was van een doorgang. Op die manier kon worden gelost en geladen. In 1910 zorgde een storm voor zware schade. Bij de wederopbouw werd de molen verhoogd en voorzien van een stelling: het werd aldus een stellingmolen. Tijdens Operatie Market Garden, de grote slag in de Tweede Wereldoorlog, raakte heel Renkum en ook de molen wederom zwaar beschadigd. De molen heeft tot 2013 gefungeerd als opslagplaats maar sinds 2014 is de hele molen zodanig gerestaureerd dat hij nu door vrijwillige molenaars draaiend kan worden getoond. Op zaterdagen is de molen open en in de molenwinkel zijn dan diverse producten zoals meel, bloem, broodmix maar ook diverse soorten sap te koop. Meer info: https://www.renkumsemolen.nl/

Landgoed Quadenoord

Landgoed Quadenoord stamt uit 1703 en bijzonder hier is het aantal sprengen die hier ontspringen en onder andere de Molenbeek van water voorzien. Het landgoed is inmiddels al zo’n 130 jaar in het bezit van een familie en opengesteld voor recreanten. Er is onder andere land- en bosbouw, maar ook een manege, natuurcamping en een beeldentuin. Deze beeldentuin is het hele jaar door te bezoeken. Verder zijn er diverse wandel- en fietspaden en routes om en door het landgoed. Meer info: https://www.quadenoord.nl/

De Ommuurde Tuin

De Ommuurde Tuin ligt in de historische moestuin van koning Willem III op Landgoed Oranje Nassau’s Oord in het Renkums beekdal. In de tuin zijn verschillende soorten groenten te zien en er is ook een bijenstal. Horeca is er ook voor een kopje koffie met gebak of een ijsje. Voor groepen zijn rondleidingen mogelijk. In vroeger tijd, van de 14e tot eind 18e eeuw, stond hier overigens Kasteel Grunsfoort naast. Tegenwoordig kun je aan de palen op de Grunsfoortweide nog de oorspronkelijke omtrek zien en zijn er nog wat overblijfselen te vinden. Meer info: http://www.ommuurdetuin.nl/

Renkums Beekdal met bezoekerscentrum

Het Renkums Beekdal is een natuurgebied aan de westzijde van Renkum. Staatsbosbeheer heeft in de afgelopen jaar het gebied opnieuw ingericht waarbij de Veluwe is verbonden met de uiterwaarden van de Rijn. Dit staat ook wel bekend als ecologische verbindingszone “Renkumse Poort”. Het gebied is aanzienlijk vernat en voorzien van een vlonderpad voor wandelaars. Ook voor fietsers zijn routes uitgezet. Bij het bezoekerscentrum is voor kinderen een leuke waterspeelplaats aangelegd. Meer info: https://www.renkumsbeekdal.nl/

In de buurt van Renkum

Andere plaatsen op de Veluwe met nog meer leuke dingen om te doen en bekijken: Klik hier

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Laatste update: 25 oktober 2021