Den Helder – Leuke dingen zien en doen in…

Bezoek en beleef Den Helder. Wat is hier allemaal leuk? En wat kun je net zo goed overslaan?

Locatie

Den Helder ligt in de Kop van Noord-Holland. Rij je nog verder, dan eindig je in het water of op de veerboot naar Texel.

Tips en aanbevelingen

Vlak ten westen van Den Helder ligt Huisduinen waar je Fort Kijkduin kunt bezoeken en de vuurtoren Lange Jaap, een slank gietijzeren exemplaar, kunt bekijken. Aanraders!

Meer dan een miljoen mensen passeren elk jaar Den Helder om via de veerboot naar Texel te gaan. Een minderheid ervan neemt de moeite om voor- of achteraf kennis te maken met Den Helder, terwijl je daar met gemak een halve of hele dag kunt zoetbrengen. Zeker Willemsoord met onder andere het Marinemuseum is een uitgebreid bezoek meer dan waard.

Kritische noot

In de Tweede Wereldoorlog is de marinehaven van Den Helder zwaar gebombardeerd. Helaas zijn ook flink wat bommen op de woonwijken terecht gekomen en dat de hele stad in de loop van de oorlog werd geëvacueerd heeft ook geen goed gedaan. Na de oorlog vond wederopbouw plaats waarbij gedeeltelijk voor een nieuwe lay-out van het centrum werd gekozen. Daarmee heeft de charme van de plaats wel behoorlijke knauw gekregen.

Wat is er te doen/bekijken in Den Helder?

Kerk Driemaster

De Driemaster is in 1853 aan de Kerkgracht gebouwd nadat de schuilkerk uit 1788 aan de Oude Kerkstraat was gesloopt. In de kerk staat een waardevol Flaes & Brünjes-orgel uit 1863. Sinds 2015 wordt de kerk niet meer voor diensten gebruikt, voor de kleine groep overgebleven gelovigen worden huiskamerbijeenkomsten georganiseerd.

Evangelisch Lutherse Kerk

Aan de Wezenstraat, tussen het treinstation en Willemsoord, staat een opvallend neokerkje met toren. Het is gebouwd in 1913 en in gebruik genomen door de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Van 1995 tot 2013 is de kerk in gebruik geweest door de Nederlands Gereformeerde Kerk en inmiddels is de kerk buiten gebruik.

Kerk De Ambassade / Nieuwe Kerk

Grote neoclassicistische zaalkerk gebouwd in “waterstaatsstijl” en in gebruik genomen in 1839. Hij staat tegenover de hoofdingang van Willemsoord. De kerk heeft een houten toren uit 1843 en de pastorie stamt uit ca. 1875. Het orgel is gebouwd door L. van Dam in 1861. Begin jaren 1970 is de kerk als Ned. Hervormde kerk buiten gebruik gesteld. Vanaf 1971 is de kerk in gebruik bij de Volle Evangelie Gemeente Sion, die in 1990 werd hernoemd tot Evangelische Ambassade.

Petrus en Paulus Kerk

Deze neoclassicistische kerk aan de Kerkgracht is in gebruik genomen in 1840 met toren/dakruiter uit 1844. Binnen wordt het tonvormige overdekte middenschip door ronde zuilen gescheiden van de zijbeuken. Na sluiting van twee andere kerken, de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in 1990 en de St. Nicolaas in 2009, is dit de centrale R.K. parochiekerk van Den Helder.

Willemsoord (aanrader)

Willemsoord is de oude marinewerf in Den Helder. Op initiatief van Napoleon Bonaparte werd vanaf 1811 gewerkt aan de grootste mariewerf in Nederland. In 1822 waren de eerste bouwwerken klaar: Dok I, Natte Dok, Zeedoksluis, Pomphuis met stoommachine en het Werfkanaal. In de vele jaren daarna werden steeds meer gebouwen toegevoegd en ook de havens werden verder uitgebreid.

In 1995 vertrekt de Marine naar een nieuw complex en komt het beheer bij gemeente Den Helder. Sindsdien zijn onder andere het Marinemuseum, het Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers, Lichtschip Texel, een museumhaven, diverse cafés en restaurants, een schouwburg, openluchtpodium en bioscoop op het terrein terecht gekomen. Daardoor is het zowel overdag als ’s avonds een aantrekkelijk gebied voor de plaatselijke bevolking, maar ook voor toeristen. Meer info: http://www.willemsoordbv.nl/

Marinemuseum (aanrader)

“Duik in de wereld van de marine!”, kan hier bijna letterlijk. Dit museum brengt op heel aardige wijze het verleden en heden van de marine in beeld. De suppoosten zijn hier niet zomaar oppassers maar veelal ex-marine personeelsleden die uit eigen ervaring veel kunnen vertellen over het reilen en zeilen van het leven aan boord. Hoogtepunt vinden veel bezoekers de onderzeeboot Tonijn, maar vergeet de andere onderdelen van dit museum niet (allemaal). Meer…

Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers

Het Reddingmuseum heeft als doel het verhaal te vertellen van het reddingwezen in Nederland van 1824 tot heden. De gehele collectie omvat ruim 5000 objecten waaronder schilderijen, foto’s, vaartuigen, reddingsmiddelen, onderscheidingen, huldeblijken, verbindings- en navigatiemiddelen. In het water voor het museum liggen een zevental reddingsboten waarvan sommige wanneer nodig nog worden ingezet. Vanaf 1 april tot 1 november zijn er rondvaarten door de binnenhaven van Den Helder met reddingboot Johan de Witt. Meer info: https://www.reddingmuseum.nl/

Lichtschip Texel

In 1951 liep lichtschip Texel van de helling op een steenworp van de plek waar ze nu ligt afgemeerd, in de museumhaven bij Willemsoord. Het schip heeft tot 1992 als lichtbaken in zee gelegen en is sinds 2008, na een enorme restauratieklus, een museumschip dat kan worden bezocht. Meer info: https://lichtschip-texel.nl/

Fort Erfprins

Dit fort is nog door de Koninklijke Marine in gebruik maar tijdens museumdagen toegankelijk. Er worden ook rondleidingen georganiseerd, waar je je wel vooraf voor moet opgeven. Meer info: https://www.forterfprins.nl/

Hortus Overzee

Hortus Overzee is een botanische tuin in het centrum van Den Helder, net ten westen van het treinstation. Er is een buitentuin met planten uit Japan, Zuid-Korea en China en een kassencomplex. In de kassen worden (sub)tropische planten gehouden waaronder een grote collectie cactussen. Buiten is een Japanse tuin met stromend water, natuurstenen bruggetjes, koikarpers, schildpadden en diverse planten. In 2016 is een vlinderkas toegevoegd. Meer info: https://www.hortusoverzee.nl/

Fort Dirkz Admiraal

Fort Dirks Admiraal is een voormalig fort met drie bastions ten zuiden van het treinstation. Het fort werd door de Fransen in de jaren 1812-1813 gebouwd, later werd het een batterij (eenheid artilleriewapens zoals kanonnen). In 2014 is een en ander weer uitgegraven en is een wandelpad aangelegd. Je kunt vanaf hier naar Fort Erfprins lopen.

Liniepad

Niet alleen aan de zeezijde, maar ook aan de landzijde werden rond Den Helder versterkingen aangebracht om de marinehaven te beschermen. Het liniepad loopt hier overheen. Startend bij van Fort Erfprins, loopt het kaarsrecht naar Fort Dirkz Admiraal, maak daar een knik en loopt dan door naar het water van de industrie-/spoorhaven. Aan de overkant ligt aldaar Fort Westoever waar tegenwoordig een stadbrouwerij en zalencentrum in is gevestigd. Het liniepad is niet meer geheel in oude staat, het deel tussen Fort Erfprins en Fort Dirkz Admiraal is een wandelpad en het aan te raden stuk.

De Nollen

De Nollen ligt direct ten westen van station Den Helder-Zuid en is een natuurgebied en kunstproject in een. Een nol is een vroegere duin die bij hoogwater droog bleef. In 1980 startte kunstenaar Rudi van de Wint in het gebied met het plaatsen van kunstwerken van cortenstaal. Er worden hier rondleidingen georganiseerd, vrij rondwandelen is helaas niet mogelijk. Het is de bedoeling dat in dit gebied ook een binnenmuseum komt.

Helderse Duinen

De Helderse Duinen liggen aan de noordzeezijde net onder Huisduinen en bestaan uit de Grafelijkheidsduinen en Donkere Duinen. Eerstgenoemde is een restant van het vroegere waddeneiland Huisduinen. Daaronder ligt de Harmplas en daar weer onder liggen de Donkere Duinen, die zijn ontstaan uit het kleine Waddeneilandje Ooghduinen. De Donkere Duinen bestaan uit aangeplant dennenbos dat langzamerhand wordt omgevormd naar een meer gevarieerd bos. De Grafelijkheidsduinen is een meer open, geaccidenteerd duingebied waar Schotse Hooglanders ervoor zorgen dat het gebied niet dichtgroeit. Meer info: https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/helderse-duinen

De Helderse Vallei

Het Bezoekerscentrum De Helderse Vallei staat in park Mariëndal in Den Helder in Noord-Holland. Dit bezoekerscentrum profileert zich als duurzaamheidscentrum met focus op eten, energie en water, een stadsboerderij en wildopvang waar zieke en gewonde dieren worden opgevangen. Verder is er een openluchttheater en er staat een uitkijktoren met zicht op de Donkere Duinen en het Mariëndal. Het bevindt zich in een gebied met bos, duin en strand, plassen en drasland. Meer info: https://www.deheldersevallei.nl/

Natuurinformatiecentrum Balgzand

Het natuurinformatiecentrum Balgzand ligt aan de zuidoostzijde van Den Helder, direct aan de Waddenzee. Dat is ook meteen hun interessegebied. In ’t Kuitje zijn enkele aquaria met vissen die voorkomen in de Wadden- en Noordzee. Ook is er een voelaquariumbak waarin je de dieren kunt aanraken. Vanuit het centrum worden excursies op het wad en vogelkijkexcursies georganiseerd. Ten zuiden van het informatiecentrum, na een deel met industrie, ligt de Balgzandpolder met een vogeluitkijktoren en vogelscherm. Kijk je de andere kant op dan zie je een enorme hamburger op het dak van een fastfoodrestaurant, dus neem je kinderen mee dan is dit een uitje dat een onverwachte wending kan nemen. Meer info: http://www.kuitje-balgzand.nl/

Algemene begraafplaats

Ten westen van Den Helder, tegen Huisduinen aan, ligt de Algemene begraafplaats Den Helder. Pal ernaast ligt de R.K. begraafplaats Sint Josef. De Algemene begraafplaats wordt ook wel de oude begraafplaats Huisduinen genoemd. Huisduinen was ooit een eilandje dat zich door afkalving en aanzanding steeds verder oostwaarts verplaatste. In de 16e eeuw werd daarop de kerk en begraafplaats oostwaarts verplaatst. Op het kerkhof stamt de oudste grafzerk uit 1672. Op het oudste gedeelte zijn een aantal zeemansgraven te vinden, te herkennen aan schepen en ankers op de grafstenen. Sinds het eind van de 18e eeuw woonden ook Joden in Den Helder en ook daarvoor is een deel van de begraafplaats ingericht, net als er sinds 2012 een Islamitisch gedeelte is.

In de buurt van Den Helder

Andere plaatsen in de Kop van Noord-Holland met nog meer leuke dingen om te doen en bekijken: Klik hier

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Laatste update: 22 november 2021