Oudorp – Leuke dingen zien en doen in…

Bezoek en beleef Oudorp. Wat is hier allemaal leuk? En wat kun je net zo goed overslaan?

Locatie

Oudorp ligt in Noord-Holland strak tegen de oostzijde van Alkmaar aan.

Tips en aanbevelingen

Vergis je niet met Ouddorp (met een dubbele “d” dus), want dan eindig je diep in Zeeland.

Kritische noot

Oudorp is in de loop van de tijd erg ingebouwd geraakt door Alkmaar en Heerhugowaard. Toch is het dorpse karakter behoorlijk behouden gebleven. Verlaat je Oudorp aan de noord-, west- of zuidzijde, dan heb je nog heel wat bebouwing te gaan.

Wat is er te doen/bekijken in Oudorp?

PKN-kerk De Terp

Aan de zuidzijde van Oudorp staat deze kleine zaalkerk met een opvallend wit front. Het wordt in de volksmond daarom wel “het witte kerkje” genoemd. Het ligt ietwat verhoogd op een natuurlijke duinheuvel, vandaar de bijnaam De Terp. Al in de 11e eeuw stond hier een houten kerkje. In de 12e/13e eeuw is deze vervangen door een romaanse kerk van baksteen met kerktoren. In 1858 is de kerk grotendeels herbouwd met behoud van de laat 16e eeuwse kap. Sinds 2015 is de kerk niet meer in gebruik voor diensten en overgedragen aan BOEi, een organisatie die zich ten doel stelt cultureel erfgoed te restaureren en te herstemmen. 

R.K. Sint-Laurentiuskerk

De eerste steen van de kerk werd gelegd op 3 juli 1879, op 12 september 1880 werd de kerk in gebruik genomen. De kerk is gewijd aan de heilige Laurentius van Rome en werd gebouwd door architect Evert Margry. Hij ontwierp een driebeukige pseudobasiliek in neogotische stijl en de kerk heeft acht traveeën. Meer info: https://dominicusparochie.nl/kerken/h-laurentiuskerk/

Korenmolen ’t Roode Hert

Korenmolen ’t Roode Hert staat aan de Frieseweg 102 aan de westzijde van Oudorp. Het is een achtkante stellingmolen, gebouwd in 1925. De eerste molen op deze plaats was echter al in 1620 gebouwd als oliemolen, die helaas in 1817 afbrandde. Na herbouw werd de molen in gebruik genomen als korenmolen maar helaas brandde ook dit exemplaar in 1924 af, nu ten gevolge van vuurwerk. In de afgelopen tientallen jaren zijn meermalen grote onderhoudsbeurten uitgevoerd en vandaag de dag is het een maalvaardige korenmolen waar op professionele basis graan wordt gemaald. Naast de molen bevindt zich een winkel voor verkoop van meel- en bakkerijproducten. 

Ambachtsmolen

De Ambachtsmolen staat aan de oostzijde van Oudorp aan het Kanaal Omval-Kolhorn. De boezemmolen is een in 1632 gebouwde achtkantige houten achtkant met een binnenkruiwerk. In 1941 werd de molen samen met de strijkmolens in de omgeving buiten gebruik gesteld, de molen diende nog uitsluitend als woning. In het begin van de 21e eeuw is een grote restauratie ingezet en het interieur in oude stijl gereconstrueerd. De molen is tegenwoordig opengesteld tijdens de Nationale Molendagen in mei en de Open Monumentendagen in september. Daarnaast is de molen op afspraak te bezoeken. Meer info: https://molenstichtingalkmaar.nl/de-ambachtsmolen/

Molenkade met Strijkmolen B t/m E (aanrader)

Aan de Molenkade, langs de Hoorsevaart, staan op een rij een viertal strijkmolens. Strijkmolens bemalen geen polders, maar malen het water van de ene boezem naar de andere. Er hebben in totaal 14 strijkmolens in dit gebied gestaan. Strijkmolen B is een tussen 1627 en 1630 gebouwde eikenhouten achtkantige poldermolen en maalde het water uit diverse polders naar de Schermerboezem. De molen is te bezichtigen wanneer deze draait. Strijkmolen A is in de oorlog verloren gegaan en Strijkmolen C t/m E zijn na restauratie weer draaivaardig gemaakt. Het interieur is tijdens de restauratie in de staat teruggebracht waarin het was toen de molens nog een maalfunctie hadden. Meer info: https://molenstichtingalkmaar.nl/molen-b/

Ruïne Kasteel Nijenburg

De ruïne van Kasteel Nijenburg ligt aan de noordwestzijde aan het Nieuwburgpad en langs de Hoornsevaart. Het is in de 13 eeuw gebouwd als dwangburcht met als doel de plaatselijke bevolking onder bedwang te houden. Even verderop stond nog een tweede burcht: de Middelburg. Het jaar 1517 was noodlottig: Grote Pier en zijn bende van Friese en Gelderse plunderaars, genaamd de “Zwarte Hoop”, plunderden beide kastelen en staken deze vervolgens in brand. Dit had als gevolg dat er niets meer van deze machtige kastelen overbleef dan twee ruïnes. Vervolgens zijn de resten verder afgebroken en steen voor steen verkocht. Van de ruïne van Kasteel Nijenburg zijn de contouren in de vorm van wandelpaden op de grond uitgezet.

In de buurt van Oudorp

Andere plaatsen in Kennemerland met nog meer leuke dingen om te doen en bekijken: Klik hier

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2022-1
Laatste update: 17 januari 2022