Kuinre – Leuke dingen doen in…

Bezoek en beleef Kuinre. Wat is hier allemaal leuk? En wat kun je net zo goed overslaan?

De historie van Kuinre begint in 1100. De gunstige ligging aan de riviertjes Tjonger en de Linde, pal aan de Zuiderzee, maken het een prima plek voor de eerste bewoning. Roofridder Henric de Crane was er rond 1200 dan ook als de kippen bij om een burcht te bouwen en vervolgens op de Zuiderzee heel wat schippers van hun financiën en goederen te ontdoen. Nog steeds is de hoofdstraat in het oude dorp naar hem genoemd. Van de twee burchten die hij bouwde zijn alleen wat kleine restanten terug te zien.

In 1450 begon de grote bloeiperiode en in 1775 werd de boterwaag gebouwd. Deze staat nog steeds in het midden van het dorp te pronken. Het gebouw heeft ook dienstgedaan als gemeentehuis, maar in 1972 was het gedaan met de zelfstandigheid.

Ook op ander gebied was het gedaan met de voorspoed, want na de grote overstromingen van 1825 werden er forse maatregelen genomen die ertoe leidden dat de haven, die inmiddels vanwege eerdere verzandingen al 1,5 kilometer buiten de stad terecht was gekomen, wederom verzandde. De doodsteek kwam met de aanleg van de Afsluitdijk en de aanleg van de Noordoostpolder. Omdat deze aansluit op het land en een geplande sluis werd geschrapt was het gedaan met alles op het water. Sinds 1990 is er echter weer een sluis in Kuinre geopend waardoor watersporters van de Linde op de Tjonger terecht kunnen komen. Hierdoor zijn de Friese meren verbonden met Weerribben-Wieden, dit tot grote vreugde van vele bootbezitters.

Locatie/bereikbaarheid

Met het OV is Kuinre met de bus te bereiken vanuit Steenwijk en Marknesse. Met de auto is Kuinre gek genoeg meestal het makkelijkst via de Noordoostpolder te bereiken, dus vanuit de voormalige Zuiderzee.

Tips en aanbevelingen

Parkeer de auto of fiets aan het Sasplein (sas=sluis), vlak na de ophaalbrug en ga te voet verder door de Henric de Cranestraat. Aan de noordzijde, bij het kerkhof, kun je dezelfde weg teruglopen of het voetpad langs de Linde nemen.

Kuinre ligt op het “oude land” maar de makkelijkste weg erheen loopt vaak via de Noordoostpolder. Een meer toeristische route is over de dijk vanaf Vollenhove/Blokzijl.

Kritische noot

De route naar de voormalige haven van Kuinre had wel iets duidelijker aangegeven mogen worden. Het is nu een behoorlijke puzzel en waarschijnlijk alleen voor de plaatselijke bevolking geen probleem.

Wat is er te doen in Kuinre?

Oude centrum

Het oude centrum van Kuinre is erg overzichtelijk. Feitelijk volstaat om op het Sasplein, bij de brug aan de zuidzijde van Kuinre, te starten en vervolgens de Henric de Cranestraat naar het noorden geheel door te lopen. Henric de Crane was een roofridder en zal in vroeger tijd niet door iedereen zijn geliefd, maar in Kuinre is hij nog volop aanwezig. De belangrijkste gebouwen in deze straat worden hieronder apart benoemd.

Waag

De waag is zonder meer het fraaie middelpunt van Kuinre. Gebouwd in 1776 en de rijkdom die hier van afspat ontstond door de export van zuivel en turf. In 1886 was het gedaan met de handel in boter en in 1973 werd Kuinre als zelfstandige gemeente opgeheven zodat ook de functie van gemeentehuis kwam te vervallen. De klok in de toren uit 1683 werd in 1943 naar Duitsland afgevoerd, maar sinds 1949 hangt er weer een nieuwe en die laat ook regelmatig van zich horen.

Beeld roofridder te paard

Tegenover de Nederlands Hervormde kerk staat op een klein plein een beeld van een roofridder. Het is een geschenk van de toenmalige gemeente IJsselham aan de inwoners van Kuinre in het kader van de herindeling van 2001. En voor het geval je nu denkt: een gemeente die een beeld van een roofridder aanbiedt, dat klinkt toch wel een beetje vreemd…waarschijnlijk wordt hier gedoeld op roofridder Henric de Crane en niet op gemeente Steenwijk waar Kuinre in opging. Zeker is dat niet, want na forse protesten onder andere van de bewoners van Kuinre werd de naam van gemeente Steenwijk gewijzigd in Steenwijkerland.

Nederlands Hervormde kerk

De gevelsteen geeft als bouwjaar 1678 maar na de watersnood van 1825 is de kerk vernieuwd en daarna in 1844 nogmaals.

H. Nicolaas kerk

De Nicolaas kerk is een voormalige katholieke kerk en stamt uit 1871. Aan deze kerk is goed te zien welke gevolgen de aanleg van de Noordoostpolder hier onder andere heeft gehad. Naast het feit dat Kuinre opeens niet meer aan het water lag, daalde het grondwaterpeil enorm. De kerk is daardoor flink beschadigd geraakt.

Kuunderse Sluus

De Kuunderse Sluus is in 1990 geopend en wordt in de zomer veel gebruikt door watersporters die binnendoor van de Friese naar Overijsselse meren willen varen. De sluis is opvallend omdat hij een beetje uitbuikt zodat er meer boten tegelijk in passen. Voor niet zo ervaren schippers is een plekje in het midden waarschijnlijk een nachtmerrie. Overigens is aan de kant van de Linde een van de straatnamen “Pampus”. Dus niet alleen in Amsterdam, ook in wereldstad Kuinre kun je voor Pampus liggen.

Kerkhof

Aan de noordzijde van Kuinre is een kerkhof te vinden. Keurig opgedeeld in drie gedeelten waarbij op het katholieke gedeelte een kleine kapel staat. Het kerkhof is aangelegd zo rond 1870. Er zijn ook zes oorlogsgraven te vinden.

Voormalige Zuiderzeehaven

De voormalige Zuiderzeehaven van Kuinre ligt, gek genoeg, 1,5 kilometer buiten Kuinre, en eigenlijk in de tegenwoordige Noordoostpolder. Je komt er eenvoudig door vanuit Kuinre na de rotonde de eerste weg rechts in te slaan; de Hopweg. Na een dikke kilometer ligt het aan de rechterzijde, niet te missen. Iets daarna is aan de rechterkant ook een parkeerterrein van Staatsbosbeheer te vinden. Het bouwwerk wat er nu is te zien is zeker de moeite waard maar wel een reconstructie. Het doet ietwat surrealistisch aan omdat er alleen maar land en bos omheen ligt. Via de informatie op het bord dat er bij staat is echter een goed beeld te krijgen van vroeger tijden.

Overigens heb je hier wel kans op een extra verrassing; de keien waaruit de havendijk tegenwoordig is opgebouwd zijn ook een favoriet plekje voor slangen. Als je rondloopt verstoor je hun rust, en tja…

Burchtbos en Kuinderbos

Deze bossen liggen, hoe vreemd het ook klinkt, in de Noordoostpolder. Met andere woorden, 80 jaar geleden hadden de bomen in het IJsselmeer moeten worden gepland en nog langer geleden in de Zuiderzee.

Het burchtbos is een toepasselijke naam voor het kleine bos het dichtstbij Kuinre gelegen. Van de burcht die hier ooit stond zijn slecht zeer geringe restanten over. Hoewel roofridder Henric de Crane op de Zuiderzee zijn gang ging, ging de Zuiderzee op haar beurt af en toe haar gang bij de burcht. Ook de restanten van de tweede burcht liggen vlakbij uitspanning De Craneburcht. Onder de grond.

Zin om met oude Dafjes te rijden?

Bij uitspanning De Craneburcht staan een reeks oude Dafjes al te wachten op klanten. Erg milieuvriendelijk is het niet, maar aan de andere kant is wel heel goed te zien hoe autotechnologie zich in de afgelopen decennia flink heeft doorontwikkeld.

In de buurt van Kuinre

Kuinre is een plaats aan de voormalige Zuiderzee, maar zeker niet de enige in deze omgeving. Lemmer, Blokzijl, Vollenhove zijn niet ver weg en de moeite waard. Iets verderop liggen het grotere Kampen en Zwolle. Ga je de Noordoostpolder in, dan zijn daar als grootste attracties Schokland en Urk te vinden.

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2020-1
Laatste update: 29 september 2020