Vinkenbuurt – Leuke dingen doen in …

Bezoek en beleef Vinkenbuurt. Wat is hier allemaal leuk? En wat kun je net zo goed overslaan?

Locatie/bereikbaarheid

Met het OV wordt Vinkenveld een lastig verhaal, maar met de auto rij je vanaf Nieuwleusen of Balkbrug via de N377 inclusief een tijdige afslag zo naar Vinkenbuurt toe.

Tips en aanbevelingen

Vinkenbuurt is niet een plaats om speciaal voor om te rijden. Het centrum bestaat in zijn geheel uit een kerk, een buurthuis en een inmiddels gesloten basisschool. Toch is de kerk een alleraardigst exemplaar en het buurthuis is plaatselijk beroemd vanwege zijn toneelavonden elk jaar in januari.

De ontstaansgeschiedenis van het buurtschap is gedeeltelijk te herleiden uit de naam van de weg die het buurtschap doorsnijd: de Koloniedijk. Aan de oostzijde van Vinkenbuurt ligt Ommerschans waar in de 19e eeuw de Koloniën van Weldadigheid was gevestigd. Hier werden landlopers en bedelaars gedwongen tewerkgesteld, en samen met de boeren uit Nieuwleusen werden de woeste gronden van Vinkenbuurt in cultuur gebracht.

Kritische noot

In Vinkenbuurt kom je als je er woont of als je er bij stom toeval doorheen rijdt op weg naar Balkbrug, Ommen of iets dergelijks. Met andere woorden…

Wat is er te doen in Vinkenbuurt?

Hervormde kerk

In het centrum van Vinkenbuurt staat een alleraardigst klein kerkje. Het is gebouwd in 1927, de toren stamt uit 1965 en als je een blik naar binnen werpt dan zie je een orgel uit 2004. Met andere woorden, eeuwenoud is het allemaal niet, en dat is ook logisch gezien de tamelijk recente ontstaansgeschiedenis van dit gebied.

Gesloten school

Niet iets om naar uit te kijken, wel iets om stil bij te staan. Deze school, gesticht in 1908 met twee lokalen, is na 110 jaar gesloten omdat er nog maar 14 leerlingen over waren. De absolute ondergrens is 23 en daardoor stopte de bekostiging door het rijk. Het is een probleem waar veel buurtschappen mee worstelen; een school, een buurthuis, winkels voor de dagelijkse boodschappen en kerk geven sociale samenhang, en als het een na het ander verdwijnt is het niet eenvoudig dat te behouden.

In de buurt van Vinkenbuurt

Andere plaatsen in Salland met nog meer leuke dingen om te doen… Klik hier

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2020-1
Laatste update: 6 augustus 2020