Friese Wouden

Friese Wouden is een streek in het oosten van Friesland. In tegenstelling tot het westelijk deel van Friesland, dat uit kleigrond met uitgestrekte weilanden en bijbehorende koeien en paarden bestaat, bestaat dit gebied uit zandgronden. Het is meer een coulisselandschap waarin houtwallen en stukjes bos zorgen voor onderbrekingen in de horizon terwijl toch leuke doorkijkjes ontstaan. Een ideale combinatie dus van bos, waar je soms niet veel verder dan 2 boomrijen dik kunt kijken, en een open weilandenlandschap wat dodelijk saai kan zijn.

Kollumerland en Nieuwkruisland

 • Augsbuurt
 • Burum
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Munnekezijl
 • Oudwoude
 • Triemen
 • Veenklooster
 • Warfstermolen
 • Westergeest
 • Zwagerbosch

Dantumadeel

 • Broeksterwoude
 • Damwoude
 • De Valom
 • De Westereen
 • Driesum
 • Rinsumageest
 • Roodkerk
 • Sijbrandahuis
 • Veenwouden
 • Wouterswoude

Achtkarspelen

 • Achtkarspelen
 • Augustinusga
 • Boelenslaan
 • Buitenpost
 • Drogeham
 • Harkema
 • Kootstertille
 • Stroobos
 • Surhuisterveen
 • Surhuizum
 • Twijzel
 • Twijzelerheide

Opsterland

Bakkeveen
Beetsterzwaag
Frieschepalen
Gorredijk
Hemrik
Jonkersland
Langezwaag
Lippenhuizen
Luxwoude
Nij Beets
Olterterp
Siegerswoude
Terwispel
Tijnje
Ureterp Oerterp
Wijnjewoude

Smallingerland

 • Boornbergum
 • De Tike
 • De Trisken
 • De Veenhoop
 • De Wilgen
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie
 • Goëngahuizen
 • Houtigehage
 • Kortehemmen
 • Nijega
 • Opeinde
 • Oudega
 • Rottevalle
 • Smalle Ee

Tietjerksteradeel

 • Bergum
 • Eernewoude
 • Eestrum
 • Hardegarijp
 • Garijp
 • Giekerk
 • Molenend
 • Noordbergum
 • Oenkerk
 • Oostermeer
 • Oudkerk
 • Rijperkerk
 • Suameer
 • Suawoude
 • Tietjerk
 • Wijns

Ooststellingwerf

 • Appelscha
 • Donkerbroek
 • Elsloo
 • Fochteloo
 • Haule
 • Haulerwijk
 • Makkinga
 • Langedijke
 • Nijeberkoop
 • Oldeberkoop
 • Oosterwolde
 • Ravenswoud
 • Waskemeer

Heerenveen

 • Hoornsterzwaag
 • Jubbega
 • Oudehorne

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2020-1
Laatste update: 13 mei 2020