Gaasterland

Gaasterland ligt in het zuiden van Friesland, tegen het IJsselmeer tussen Lemmer en Stavoren. Het wijkt qua landschap behoorlijk af van de rest van Friesland. Gaasterland is namelijk licht heuvelachtig en bosrijk, terwijl elders uitgestrekte weilanden met bijbehorende Friese koeien het beeld van Friesland domineren. Het is daarmee een mooi vakantiegebied en is dan ook bij veel binnenlandse vakantiegangers in trek.

 • Bakhuizen
 • Balk
 • Elahuizen
 • Harich
 • Hemelum
 • Kolderwolde
 • Mirns
 • Nijemirdum
 • Oudega
 • Oudemirdum
 • Rijs
 • Ruigahuizen
 • Sloten
 • Sondel
 • Tjerkgaast
 • Warns
 • Wijckel
 • Ypecolsga

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2020-1
Laatste update: 12 mei 2020