Het Bildt

Het Bildt is een klein gebied boven Leeuwarden. Het wijkt sterk af van de rest van Friesland. Zo wordt er onder andere geen Fries gesproken, maar Bildts en de oorsprong van de bewoners ligt in Holland. Het gebied is ontstaan door de stapsgewijze inpoldering van de Waddenzee.

  • Minnertsga
  • Nij Altoenae
  • Oudebildtzijl
  • Sint Annaparochie
  • Sint Jacobiparochie
  • Vrouwenparochie
  • Westhoek

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2019-1
Datum laatste update: 15 december 2019