Noord-Friesland

Noord-Friesland is in de loop van de jaren ontstaan door verdergaande inpolderingen van de Waddenzee. Nogal wat mensen zullen deze streek alleen bezoeken om vanuit Holwerd de boot naar Ameland te pakken. Toch is een plaats als Bolsward ook alleraardigst en een bezoek meer dan waard. Aan de uiterste oostzijde, op de grens met provincie Groningen, is Nationaal park Lauwersmeer te vinden.

 • Aalsum
 • Alde Leie
 • Anjum
 • Bornwird
 • Brantgum
 • Britsum
 • Burdaard
 • Cornjum
 • Dokkum
 • Ee
 • Engwierum
 • Faugum
 • Ferwert
 • Finkum
 • Foudgum
 • Ginnum
 • Hallum
 • Hantum
 • Hantumhuizen
 • Hantumeruitburen
 • Hegebeintum
 • Hiaure
 • Hijum
 • Holwerd
 • Jannum
 • Jelsum
 • Jilsum
 • Jouswier
 • Lichtaard
 • Marum
 • Metslawier
 • Miedum
 • Moddergat
 • Morra
 • Lekkum
 • Nes
 • Niawier
 • Lioessens
 • Oosternijkerk
 • Oostrum
 • Paesens
 • Raard
 • Reitsum
 • Sibrandshus
 • Snakkerburen
 • Stiens
 • Ternaard
 • Waaxens
 • Wanswert
 • Wetsens
 • Wierum
 • Wyns

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Datum laatste update: 10 augustus 2021