Noordwest Friesland

Hoofdattracties in Noordwest Friesland zijn zonder twijfel Franeker met het Planetarium Eise Eisinga en Harlingen. Vanaf Harlingen kun je de boot pakken naar Vlieland en Terschelling, maar ook een uitstapje maken naar de Waddenzee en met een beetje geluk heel wat zeehonden spotten.

 • Achlum
 • Arum
 • Baaium
 • Beritsum
 • Biessum
 • Bitgum
 • Bitgummolen
 • Blessum
 • Boer
 • Breezanddijk
 • Deinum
 • Dongjum
 • Drondryp
 • Firdgum
 • Franeker
 • Harlingen
 • Herbaijum
 • Huns
 • Ingelum
 • Kimswerd
 • Kleaster-Lidium
 • Marsum
 • Menaam
 • Midlum
 • Oosterbierum
 • Peins
 • Pietersbierum
 • Pingjum
 • Ried
 • Schalsum
 • Sexbierum
 • Skingen
 • Slappeterp
 • Tzummarum
 • Waaksens
 • Wier
 • Wijnaldum
 • Witmarsum
 • Wjelsryp
 • Zurich
 • Zweins

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Datum laatste update: 2 augustus 2021