Oostelijk Flevoland

Na de Noordoostpolder werd gestart met het volgende grote project in het IJsselmeer; de drooglegging van het meest zuidelijke deel van het IJsselmeer. Dat werk werd gesplitst in twee onderdelen; Oostelijk en later Zuidelijk Flevoland. De ervaringen van de aanleg van de Noordoostpolder weden overigens meegenomen zodat Flevoland niet tegen het oude land aanligt maar er randmeren zijn ontstaan. Daardoor bleef het waterpeil op het oude land gehandhaafd op het oude peil. Bovendien werden sloten en vaarten al gebaggerd voordat het land droogviel. Dat scheelde veel zeer moeizaam graafwerk in de zware klei.

In 1957 kon iedereen hier met droge voeten doorheen lopen en in de jaren daarna zijn langzamerhand Lelystad en de andere plaatsen ontstaan. Lelystad heeft er in de eerste decennia van zijn bestaan veel last van gehad dat het letterlijk in de middle of knowhere lag. Er was nog geen snelweg, geen spoorlijn en lange tijd was het alleen mogelijk via de dijk vanuit het westen in Lelystad te komen. Dat betekende dat maar heel weinig mensen de neiging hadden de drukke Randstad te ontvluchten en in Lelystad te gaan wonen. Na de aanleg van de Zuidelijke Flevopolder met snelweg A6 en een spoorlijn is Lelystad alsnog enigszins uit de verf aan het komen, hoewel nu weer grote concurrentie van het dichter bij de Randstad gelegen Almere is ontstaan.

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Laatste update: 13 juli 2021