Salland

Salland is feitelijk het middengebied van Overijssel. Aan de westzijde stroomt de IJssel, aan de oostzijde is de Sallandse Heuvelrug ongeveer de grens. Bekende steden in Salland zijn Deventer en Zwolle.

Overzicht dorpen/steden in Salland

Salland is zoals zoveel streken niet heel precies gedefinieerd. Gewoonlijk wordt Salland gezien als het gebied in Overijssel tussen Twente aan de oostzijde en de Kop van Overijssel aan de noordwestzijde. Op die manier worden de volgende dorpen en steden tot Salland gerekend:

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2020-1
Datum laatste update: 14 september 2020