Zuidelijk Flevoland

De polder die het laatst is drooggevallen is Zuidelijk Flevoland, in 1968. Het is verbonden met Oostelijk Flevoland maar de Knardijk vormt de scheidslijn en bijvoorbeeld het waterpeil is niet gelijk. Vergeleken met de Noordoostpolder is de inrichting, met slechts één stad en één dorp, geheel anders. Hieraan is mooi te zien wat voor gevolgen de toename in mobiliteit heeft gehad. Overigens ligt de Flevopolder ongeveer 5 meter beneden NAP en is daarmee zeker niet het laagste punt van Nederland. Maar bij een dijkdoorbraak is het toch wel zaak snel op een dak van een huis of gebouw te klimmen, dat dan toch wel.

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Laatste update: 19 juli 2021