Zuidwest Friesland

Zuidwest Friesland is een streek die zoals de naam al aangeeft in het zuidwesten van Friesland ligt. Het gebied wordt gevormd door de gemeenten De Friese Meren en Súdwest-Fryslân.

 • Abbegea
 • Allingawier
 • Bakhuizen
 • Balk
 • Blauhuis
 • Cornwerd
 • De Gaastmar
 • De Hommerts
 • Dedgum
 • Dijken
 • Donlaga
 • Drylts
 • Easthim
 • Elahuizen
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Greonterp
 • Harich
 • Heech
 • Hemelum
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Idsegahuizum
 • Idskenhuizen
 • Idzega
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Jutrijp
 • Kolderwolde
 • Koudum
 • Koufurderigge
 • Legemeer
 • Lemmer
 • Longerhouw
 • Makkum
 • Mirns
 • Molkwerum
 • Nijemirdum
 • Nijhuizum
 • Oudega
 • Oudemirdum
 • Parrega
 • Piaam
 • Rijs
 • Ruigahuizen
 • Sanfirden
 • Schraard
 • Sint Nicolaasga
 • Sloten
 • Sondel
 • Smelbruge
 • Stavoren
 • Teroele
 • Tjerkgaast
 • Tjerkwerd
 • Waldsein
 • Warns
 • Westhem
 • Wijckel
 • Wolsum
 • Wons
 • Workum

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2020-1
Datum laatste update: 17 maart 2020