Zuidwest Friesland

Zuidwest Friesland is een streek die zoals de naam al aangeeft in het zuidwesten van Friesland ligt. Het gebied wordt gevormd door de gemeenten De Friese Meren en Súdwest-Fryslân. Onderdeel van Zuidwest Friesland is Gaasterland, een populair vakantiegebied. Dit deel is opvallend geaccidenteerd en voorzien van het nodige bos en daarmee heeft het een ander karakter dan de rest van Friesland.

 • Abbegea
 • Allingawier
 • Bakhuizen
 • Balk
 • Blauhuis
 • Cornwerd
 • De Gaastmar
 • De Hommerts
 • Dedgum
 • Dijken
 • Donlaga
 • Drylts
 • Easthim
 • Elahuizen
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Greonterp
 • Harich
 • Heech
 • Hemelum
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Idsegahuizum
 • Idskenhuizen
 • Idzega
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Jutrijp
 • Kolderwolde
 • Koudum
 • Koufurderigge
 • Legemeer
 • Lemmer
 • Longerhouw
 • Makkum
 • Mirns
 • Molkwerum
 • Nijemirdum
 • Nijhuizum
 • Oudega
 • Oudemirdum
 • Parrega
 • Piaam
 • Rijs
 • Ruigahuizen
 • Sanfirden
 • Schraard
 • Sint Nicolaasga
 • Sloten
 • Sondel
 • Smelbruge
 • Stavoren
 • Teroele
 • Tjerkgaast
 • Tjerkwerd
 • Waldsein
 • Warns
 • Westhem
 • Wijckel
 • Wolsum
 • Wons
 • Workum

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Datum laatste update: 14 juli 2021